Pages

Saturday, April 9

Ang Gusto ko?

Ang gusto ko lang naman ay yung taong magpapahiram sa akin ng twalya pagkatapos maligo ng dagat at habang ang lamig sa katawan ko ay sagad hanggang buto.

Ang gusto ko lang ay yung babanggitin sa harap ko ang isa sa pinakamahirap na salita, ang "HI!".

Ang gusto ko lang naman ay McDo fries! :)


0 comments: