Pages

Sunday, November 7

Ayoko!

Mali ba ako kung piliin kong maging bingi at bulag sa mga problema sa paligid ko?
Mali bang maging masaya?
Mali bang hindi na sila intindihin pa?
Mali bang ituring silang hindi kasama sa aking mundo?


Dahil ayoko sa problema,
ayokong maapektuhan,
ayoko!


0 comments: